گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
صفحه خانگی / دسته‌بندی نشده / معرفی کتاب /این کارو نکن، این کارو بکن!

معرفی کتاب /این کارو نکن، این کارو بکن!

کتاب این کارو نکن. این کارو بکن مولف و نویسنده: احمد فارسی با ۱۲۵۰ نکته برای موفقیت و سعادت و آرامش منتشر شده است كه ۱۰۰ نكته آن را در ادامه مي‌خوانيد:

۱. با قاضی و پلیس مهربان باش، مخصوصا اگر پرونده ات در دست آنها است.
۲. اگر مي‌خواهی راحت باشی، کمتر بدان و اگر مي‌خواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان.
۳. تا پايان کار، از موفقیت در آن كار صحبت نکن.
۴. اگر ضامن وام كسي شُدي، خود را آماده پرداخت كل وام كن، حتما آماده باش.
۵. اگر نا شناسي را سوار اتومبیل کردی، مواظب باش از نوشيدني و خوراكي او استفاده نكني، ممكن است آغشته و يا آلوده به سم و يا داروی بیهوشی باشد.
۶. قبل از عاشق شدن، ابتدا فکر کن که آيا طاقت دوری و جدایی و سختی را داری یا نه ؟.
۷. قانون را نشکن، اما مي‌تواني آن را خم کني.
۸. در مورد همسر کسی اظهار نظر نکن، نه مثبت و نه منفی.
۹. از تندی با هر کسي خودداری کن مخصوصا، با نیروهای نظامی و قضايي.
۱۰. در اختلافات خانوادگی، حتي اگر حق با تو است، شجاع باش و تو از همسرت عذر خواهی کن
۱۱. برای کودکان اسباب بازی های جنگي هديه نبر.
۱۲. شخص محترمي باش و بدون اطلاع به خانه و محل كار كسي نرو.
۱۳. عاشق همسرت باش، تا بهشت را ببيني.
۱۴. کثیف نکن، اگر حوصله تمیز کردن نداری.
۱۵. بخشيدن خطای دیگران بسيار قشنگ است، تجربه کردنش را به تو پیشنهاد مي‌کنم.
۱۶. غرور كسي را نشکن، چون مثل شیشه ي شکسته، برای تو خطر آفرين مي شود.
۱۷. عمل خلاف را نه تجربه کن و نه تکرار.
۱۸. با شجاعت اقرار كن که اشتباه کرده اي.
۱۹. سقوط و پرواز، همیشه همراهند، نترس و پر بکش.
۲۰. مغز هم به ورزش نیاز دارد، مطالعه مطالعه مطالعه.
۲۱. شجاعت عذر خواهي كردن را داشته باش.
۲۲. فقط در موقع رانندگي اجازه بده تا حق تو را بخورند،ولي جاهاي ديگر نه.
۲۳. هرگاه خانه و اتوموبيل و چیزی از کسی خریدی، فورا و قبل از هر كاري قفل آن را عوض کن.
۲۴. تخلف راه را كوتاه مي كند، اما پر هزينه و پر خطر است.
۲۵. اگر به خواسته ات نمي رسي، حتما حكمتي دارد، صبر كن، صبركن.
۲۶. قبل از امضاء هر قرار دادي سه بار آن را با دقت بخوان
۲۷. حتی برای چند ثانیه بدون بیمه نامه، رانندگي نكن.
۲۸. نه گفتن راحت ترین پاسخ است.
۲۹. هر روز به همسرت بگو که دوستش داری.
۳۰. هرگز راز كسي را فاش نکن، حتی اگر روزی دشمن تو شده باشد.
۳۱. اگر هر روز اخبار جهان را بشنوي، متوجه خواهي شد كه همه به نفع خود خبر مي سازند.
۳۲. مواظب باش کلاهت را باد نبرد، گرفتن حق در هر دادگاهی مشکل است.
۳۳. اگرتمام ثروت دنیا مال تو باشد، باز هم کار کن.
۳۴. بر دست پدر و مادرت بوسه بزن.
۳۵. اگر اتومبیلی امانت گرفتی. آن را کاملا نظافت کن و پر از بنزین به صاحبش برگردان.
۳۶. نه گفتن كار بدي نيست، با نه گفتن راحت تر زندگی مي‌کنی.
۳۷. شغلي انتخاب کن که روح تو را شاد و جيب تو را پر كند و با فرهنگ و ارزشهای تو همخوان باشد.
۳۸. با داشتن همسری خوب، همه کس و همه چيز را يكجا داری.
۳۹. خانه ای که راه فرار یا راه اضطراری ندارد نخر.
۴۰. قبل از استفاده از وسیله گاز سوز و يا نفت سوز، حتما محل خروج دودش را کنترل کن، شاید پرنده ای در دود كش افتاده باشد.
۴۱. پنج نكته مهم در تربیت فرزند : محله محله محله و باز هم محله و محله.
۴۲. در اتوموبيل و در خانه، وسیله دفاعی آماده داشته باش.
۴۳. از همسرت معذرت خواهی کن، حتي اگر حق با تو باشد.
۴۴. درختي که زود شکوفه مي‌کند، شكوفه هايش ميوه نخواهد شد، مخصوصا شكوفه هاي عشق.
۴۵. اگر فرصتي براي انتخاب كردن به تو داده شد به شش چیزعمل كن، شتاب نکن، خوب فکر کن، همه چيز را حساب كن، آنچه انتخاب مي‌کنی از ارزش بالایی بر خوردار باشد، بهترین را انتخاب کن، هرگزاز انتخابت پشیمان نشو.
۴۶. پر کردن یک فرم کافی است تا عضو جايي باشي، مواظب باش مهر و
برچسب (( نه )) به پیشانی تو نچسبانند. چون برای برگشت مجدد باید هزار و یک فرم پر کنی.
۴۷. اگر دنیا مثل جنگل شد، تو مثل شیر باش.
۴۸. وصیت کن تا بعد از مرگ، اعضای تو را هدیه کنند.
۴۹. براي قاضی و پلیس صدایت را بالا نبر.
۵۰. بجز جنگ همه جا جلو دار باش، جلوداران پرتگاههاي خطرناك را زودتر از همه مي‌بینند.
۵۱. پهلوان باش، نه قهرمان. پهلوان، يار و تكيه ي گاه ديگران است ولی قهرمان، همه را شکست مي دهد
۵۲. تا ندانی، نمی توانی، پس بدان تا به تواني.
۵۳. طبقه پایین و طبقه ي آخر آپارتمان ها را نخر.
۵۴. شغلی انتخاب کن، که روح تو را راضي و جيبت تو پر كند.
۵۵. بنويس، چه امانت داده اي و چه امانت گرفته اي تا فراموش نکنی.
۵۶. نه راست، نه چپ، راه مستقیم کوتاه ترین راه است.
۵۷. به قوانین كشوري که در آن زندگی مي‌کنی احترام بگذار.
۵۸. بدون مزد برای کسی كار نکن.
۵۹. نگه داري پول در خانه، هم دزد را بی خواب و هم آشنایان محتاج را بيدار مي‌کند.
۶۰. نه خلاف کن و نه التماس.
۶۱. همكارم حافظه اش را از دست داده است، به خاطر ندارد از چه كسي طلب
دارد و به چه كسي بدهكار است. پس مسایل و اسرار مهم را بنویس و نگهداری کن.
۶۲. تو دو پدر و دو مادر داري، پدرت، پدرهمسرت، مادرت و مادر همسرت، قدر همه را بدان.
۶۳. عمر مد كوتاه است.
۶۴. هر قول و قراری را بنویس و با انگشت از طرف مقابل مهر و امضاء بگیر.
۶۵. اگر در کاری ریسک کردی با یک سوم اموالت ریسک کن، که اگر باختی همه چیزت را نبازی.
۶۶. براي حضور در جلسات، حتي يك دقیقه هم تاخیر نكن.
۶۷. نصیحت كردن زمانی اثر دارد که فقط دو نفر باشید.
۶۸. به هر كس لطف کنی تو را ابله مي‌پندارد، اما تو به مردم لطف کن.
۶۹. برای امضای هر چیزی یا هر قرار دادی فرصت بگیر، تا مشورت کنی و تصمیم درستی بگیری.
۷۰. براي حضور در مجالس و مراسم زودتر برو و جلوي همه بنشین.
۷۱. هنر نواختن را یاد بگیر نواختن موسیقی در هیچ سرزمینی گدایی نیست.
۷۲. همیشه برق کفش و خط اتوی لباس تو دیگران را خیره كند، حتي اگر لباس و كفشت كهنه باشند.
۷۳. تخلف راه را كوتاه مي كند، اما پر هزينه و پر خطر است.
۷۴. در باره پیشنهادی که به تو مي‌شود کاملا فکر کن، وقت برای نه گفتن بسیار است.
۷۵. اسراف نکن، حتي اگر پولدارترین فرد جهان باشي.
۷۶. هر گاه به كسي اتوموبیل امانت دادي تاريخ و ساعت و روزش را یادداشت کن، شاید روزی مشکل تو را حل کند.
۷۷. پس گرفتن پولی که قرض داده ای کمتر از گدایی نیست.
۷۸. هر طور فکر کنی، همان طور هم مي‌شود.
۷۹. با حسابدار و وکیل خود، جدل نکن.
۸۰. هر گاه در اوج بودی قبل از سقوط استعفا كن.
۸۱. هر ده سال يكبار شرایط به نفع تو مي‌شود، موفقیت در یک شب محال است.
۸۲. به قولي كه داده اي عمل کن.
۸۳. گرفتاریهای زندگی جزء زندگی هستند، زیاد نالان نشو، آنها تو را برای ترقی آماده مي‌کنند.
۸۴. زياد به حافظه های کامپیوتری اطمینان نکن، و اطلاعات مهم و ضروری و محرمانه را حتما بنویس و در گاو صندوق نگه داری کن، چون با فشار یک تکمه پاک مي‌شوند.
۸۵. در چشم کسی که با تو صحبت مي‌کند، با دقت نگاه کن، تا منظورش را بهتر درك كني.
۸۶. راز و رمز امضای خود را در اختیار کسی نگذار.
۸۷. چک سفید و ننوشته به دست كسي نسپار.
۸۸. غافل نشو، هر روز به خانواده خود بگو که آنان را دوست داری، تظاهرنکن، آنها راست ودروغ را مي‌فهمند.
۸۹. نگه داری هر چیزی مهم تر از خریدن آن است.
۹۰. از کاشتن و داشتن درخت و گل در محیط خانه و کار غافل نباش.
۹۱. فرزند خود را به کار کردن تشویق کن، حتی اگر پولدارترین فرد جهان باشی.
۹۲. دستشويي، محلی آرام برای یاد گیری است.
۹۳. تنبیه کردن، آخرین راه حل نیست، راه ديگري پيدا كن.
۹۴. کنار تخت خواب، قلم و دفتر داشته باش، ایده های بزرگ، گاهی در خواب سراغ تو مي‌آیند.
۹۵. قول نوشته نشده کلک است، مواظب باش.
۹۶. متن هر قرار داد را سه بار بخوان، سپس آن را امضاء كن.
۹۷. دست پدر و مادر و همسر و معلم خود و کسی را که به تو راه چگونه زیستن آموخته است، ببوس.
۹۸. وسيله اي براي دفاع از خود آماده باش.
۹۹. تخفیف بگیر، حتي اگر ميلياردر باشي.
۱۰۰. اگر با کسی قهری به او بدی نکن، شايد دوباره دوست تو شد.

درباره admin

مطالب مشابه

لحظه ، لحظه با کربلا

پيش از ورود امام حسين (ع) به کربلا، به عبيدالله بن زياد خبر رسيد که: …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.